Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Branża IT

Polskie Biuro Brokerskie obsługuje oraz jest jest twórcą specjalnego programu dedykowanego podmiotom z branży IT.

Zagrożeniem, na które najbardziej narażone są podmioty branży IT, jest wyrządzenie swoim kontrahentom lub osobom trzecim szkody w postaci tzw. czystej straty finansowej, czyli szkody nie polegającej na uszkodzeniu mienia lub spowodowaniu utraty życiu/zdrowia człowieka. Do tej kategorii należą m.in. koszty i straty wywołane przez błąd systemu informatycznego.
Nasze specjalistyczne programy obejmują ochroną ubezpieczeniową takie przypadki jak utrata danych, wyciek informacji, niewłaściwe działanie wdrożonego oprogramowania, naruszenie praw własności intelektualnej,  czy też przerwy w działalności przedsiębiorstwa spowodowanego awarią systemu.