Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Transport i Logistyka

PBB zbudowało kilkaset specjalistycznych programów ubezpieczeniowych. Na bazie wieloletniego doświadczenia stworzyło programy ochronne w pełni odpowiadające potrzebom branży. 

Ubezpieczenia dla tego sektora  stanowią  bardzo istotny element wydatków firmy transportowej, ale także istotne zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej. Bardzo ważnym w oferowanych programach jest optymalizacja kosztów oraz zarządzanie ryzykiem flotowym.
Tworząc programy kompleksowe ,oferujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, auto-casco, następstw nieszczęśliwych wypadków, assistance, kosztów leczenia, a także szereg ubezpieczeń specjalistycznych obejmujących ryzyka utraty lub uszkodzenia transportowanego towaru.
Stworzyliśmy specjalny system likwidacji szkód pozwalający na szybką likwidację oraz naprawę uszkodzonego pojazdu lub w przypadku szkody całkowitej, szybką wypłatę odszkodowania.