Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Usługi Brokerskie

Usługi brokerskie polegają na pośrednictwie pomiędzy podmiotem świadczącym konkretne usługi a klientem. W działaniach tych broker zawsze reprezentuje klienta – nigdy nie działa ani na rachunek swój, ani organizacji, z której usług chce skorzystać klient.

Usługi brokerskie są usługami polegającymi na szeroko pojętym pośrednictwie ubezpieczeniowym pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. W przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego broker reprezentuje wyłącznie klienta, co oznacza, że nie może pozostawać w stosunku pracy z żadnym ubezpieczycielem. Tym samym usługi brokerskie są usługami niezależnymi, w których skład wchodzi szereg działań mających na celu dobro klienta planującego podpisanie polisy ubezpieczeniowej dowolnego rodzaju.
Program audytowy
Program audytowy tworzony przez zespół do oceny ryzyka, odpowiedzialny za analizę prowadzonej działalności gospodarczej Klienta, w kontekście występujących zagrożeń.
Program analizy ryzyka
Program kompleksowej ochrony
Program prewencyjny
Program likwidacji szkód