Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Przemysł

Polskie Biuro Brokerskie, prowadząc wiele programów dla branży przemysłowej  specjalizuje się w tworzeniu specjalnych projektów ubezpieczeniowych  dopasowanych dla tego sektora.

Jednym z podstawowych parametrów naszej obsługi jest zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym i  audyt przeprowadzany przez inżynierów oceny ryzyka, na podstawie którego tworzymy indywidualny oraz kompleksowy program ochrony ubezpieczeniowej, będący całym zespołem produktów ubezpieczeniowych, zabezpieczających  zdolności produkcyjne, procesy inwestycyjne, a także gospodarkę finansową, obsługiwanego podmiotu.