Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Kontakt


Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o.

ul. Jana Długosza 2-6
51-162 Wrocław

 

Prezes zarządu

Mariusz Orłowski
kom. 602 729 913
mariusz.orlowski@pbb.pl

Wiceprezes zarządu

Justyna Szarek–Rostowska
kom. 604 540 425
justyna.szarek-rostowska@pbb.pl

Sekretariat

tel. 71 729 66 50
kom. 608 080 406
pbb@pbb.pl

 

Dział ubezpieczeń majątkowych,
komunikacyjnych, życiowych

Monika Padewska
tel. 71 729 66 50
kom. 602 132 392
monika.padewska@pbb.pl

Anna Bąk
tel. 71 729 66 50
kom. 608 080 406
anna.bak@pbb.pl

Aleksandra Orłowska
tel. 71 729 66 50
kom. 602 571 234
aleksandra.orlowska@pbb.pl

Anna Rakowicz
tel. 71 729 66 50
kom. 501 740 625
anna.rakowicz@pbb.pl

Dział finansowy

IDEA.TM Sp. z o.o.
50-570 Wrocław,
ul. Jerzego Kukuczki 5/10

   

NIP: 899-20-86-700
KRS: 0000189656
REGON: 931 101 826

Zezwolenie: Decyzja PUNU nr 236/97 z dnia 06.11.1997 r.
Ubezpieczenie: Polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z limitem
odpowiedzialności 1.000.000 EURO na jedno zdarzenie, 1.500.000 EURO na wszystkie zdarzenia
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł (opłacony w całości)