Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Grupowe Na Życie

Grupowe polisy na życie to ubezpieczenia, które związane są głównie z zakładami pracy, bo to właśnie tam najczęściej można z nich skorzystać i jak sama nazwa wskazuje – nie są skierowane do poszczególnych klientów, a całych grup, traktowanych jako ogół.

Ubezpieczenia te gwarantują ochronę pracownikom (oraz ich rodzinom) na wypadek nie tylko samej śmierci, ale także np. nieszczęśliwego wypadku, który spowodował całkowitą niezdolność do pracy czy np. urodzenia dziecka bądź śmierci rodziców (sam zakres zależy już od wybranej oferty). Taka grupowa polisa na życie to rozwiązanie wygodne tak dla pracowników, jak i samych pracodawców. Ci pierwsi, mogą liczyć na atrakcyjniejsze stawki. Ci drudzy, mogą cieszyć się lepszym PR-em zbudowanym wokół ich zakładu pracy.

Towarzystwa nie zakładają górnych ograniczeń co do wielkości grupy, aby jednak takowa powstała najczęściej musi się zebrać określona, minimalna liczba osób ( przynajmniej 10 osób) Ograniczenia istnieją jednak w przypadku samego wieku – widełki najczęściej są jednak odpowiednio szerokie i wahają się w przedziałach od 20 do 70 lat.

Ważnym aspektem polis grupowych jest to, że z powodu, iż klienci nie są traktowani indywidualnie, ale właśnie jako grupa – stan zdrowia poszczególnych członków grupy nie gra tu żadnej roli. Nie są więc wymagane badania lekarskie – jest to więc szczególnie korzystne rozwiązanie dla osób w podeszłym wieku nie cieszących się nienagannym zdrowiem, które w przypadku ubiegania się o indywidualną polisę mogłyby jej w ogóle nie otrzymać, bądź – na dużo mniej korzystnych zasadach.