Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Ubezpieczenia Majątkowe

Zakres pokrywa szkody związane z sytuacjami losowymi np. pożarem, kradzieżą, dewastacją, zniszczeniem. Obejmują zakresem ubezpieczenia konstrukcję, jak również stałe elementy i inne ruchomości obiektów.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Stanowią najważniejszy segment polskiego rynku ubezpieczeń i od wielu lat obejmują ponad 2/3 rynku ubezpieczeń majątkowych zarówno pod względem przypisu składki, jak i wypłaconych odszkodowań.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia Finansowe

Gwarancja i zabezpieczenie optymalnej sytuacji finansowej bieżącej działalności, jak również ubezpieczenie bieżących przepływów finansowych. Dotyczy również przeniesienia w sytuacji kredytu kupieckiego na ubezpieczyciela ryzyka związanego z kondycją kontrahenta.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia Techniczne

Zapewnienie ochrony przed dewastacją oraz uszkodzeniem wszelkich maszyn, urządzeń oraz sprzętów wykorzystywanych w prowadzonym przedsięwzięciu (procesach produkcyjnych, deweloperskich, inwestycji budowlanych i konstrukcyjnych)

Czytaj więcej

Ubezpieczenia Grupowe Na Życie

Grupowe polisy na życie to ubezpieczenia, które związane są głównie z zakładami pracy, bo to właśnie tam najczęściej można z nich skorzystać i jak sama nazwa wskazuje – nie są skierowane do poszczególnych klientów, a całych grup, traktowanych jako ogół.

Czytaj więcej