Polskie Biuro Brokerskie

Site name


PRAWO DO REKLAMACJI

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy sporu pomiędzy Klientem a podmiotem rynku finansowego (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl)
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
3. Reklamacje można zgłosić w następujący sposób:

a)   pisemnie na adres siedziby Polskiego Biura Brokerskiego  Sp. z o.o. ul. Długosza 2-6 ,  51-162 Wrocław
b)   osobiście w siedzibie Polskiego Biura Brokerskiego  Sp. z o.o.
c)   drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres : reklamacje@pbb.pl
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Wiceprezesa Zarządu
5. Polskie Biuro Brokerskie  Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach Polskie Biuro Brokerskie  Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.


INFORMACJA O CHARAKTERZE OTRZYMYWANEGO WYNAGRODZENIA

1.    Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o.  otrzymuje wynagrodzenie od Zakładu Ubezpieczeń w postaci prowizji uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.