Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Służba zdrowia

Polskie Biuro Brokerskie świadczy kompleksowe usługi dla kilkudziesięciu placówek szpitalnych oraz NZOZ w całym kraju.

Program specjalistyczny dla sektora medycznego skonstruowany został przez nasze biuro w oparciu o wieloletnie doświadczenie, szeroką specjalistyczną wiedzę ubezpieczeniową oraz  znajomość procedur medycznych i indywidualnych  wymagań branży. W branży medycznej kluczowymi produktami są ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej – obowiązkowe pokrywające ustawowo określony zakres szkód, który uzupełniamy o odpowiednio skonstruowane dobrowolne ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, co umożliwia objęcie ochroną możliwie najszerszego spektrum działalności podmiotów z branży medycznej.
Dla podmiotów państwowych prowadzimy pełną procedurę przetargową na bazie Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
Poprzez wprowadzenie specjalnych  programów szkoleniowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania placówki, w sposób znaczący obniżamy koszty ubezpieczenia.
W ramach obsługi oferujemy kompleksowe wsparcie dla placówek w przypadku wystąpienia roszczeń i zaistnienia ryzyka wypłaty odszkodowania.