Polskie Biuro Brokerskie

Site name

Administracja i sektor publiczny

Polskie Biuro Brokerskie obsługuje oraz doradza wielu jednostkom administracji publicznej.

Doświadczenie oraz znajomość sposobu funkcjonowania takich podmiotów  pozwoliło na stworzenie specjalistycznego programu oraz zasad współpracy w zakresie bezpośredniej obsługi brokerskiej. Elementami wyróżniającymi sektor finansów publicznych są szczególne zasady dysponowania środkami finansowymi w oparciu o przepisy prawa i ustalone procedury.  Zarówno dla samorządów, jak i sektora publicznego, świadczymy usługi wsparcia przy zawieraniu wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, takich jak: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne, a także grupowe ubezpieczenia pracownicze na życie. Tworzone przez nas kompleksowe programy ubezpieczeń cechują się rzetelnym i gospodarnym podejściem do wydatkowania środków na cele ubezpieczeniowe, przy jednoczesnym zapewnieniu szerokiego zakresu ochrony.
Jednym z ważniejszych elementów naszego specjalistycznego programu jest jednolita polityka ubezpieczeniowa w jednostkach samorządu terytorialnego, które cechuje wielość jednostek organizacyjnych. Celem tych rozwiązań jest kompleksowe uregulowanie kwestii ubezpieczeniowych co  pozwala  na zachowanie bezpieczeństwa prowadzonej działalności i jednocześnie gwarantując dbałości o mienie publiczne.