Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Inne Ubezpieczenia

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku w wyniku zdarzenia spowodowanego ogniem lub innymi żywiołami.

Innym rodzajem zabezpieczenia Państwa Przedsiębiorstwa byłoby ubezpieczenie utraty zysku w razie strat finansowych spowodowanych przerwą w działalności firmy z powodu pożaru lub działania innych żywiołów.

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ryzyk ogniowych (ubezpieczenie od przerw w działalności gospodarczej) zawierane jest z podmiotami gospodarczymi, które prowadzą pełną rachunkowość i ubezpieczają mienie od ognia i innych żywiołów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest tzw. ubezpieczeniowy zysk brutto (nie pokrywający się ściśle z księgowym znaczeniem zysku brutto i odmiennie zdefiniowany dla potrzeb ubezpieczenia). Obejmuje on zysk ze sprzedaży oraz koszty stałe przedsiębiorstwa.

Rekompensowana utrata zysku brutto może być związana ze:

 • spadkiem obrotu,
 • wzrostem kosztów wytwarzania, które oznaczają dodatkowe wydatki poniesione przez podmiot gospodarczy w celu zminimalizowania spadku obrotu.

Są to np. koszty:

 • pracy w nadgodzinach,
 • wynajmu lokalu zastępczego w celu kontynuowania produkcji,
 • zlecenia wykonania produktów przez inną firmę,
 • wykonania tymczasowych napraw i instalacji.

Ubezpieczenie stanowi rozszerzenie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów i zapewnia rekompensatę strat finansowych powstałych wskutek przerwy lub zakłóceń w działalności gospodarczej spowodowanych szkodą w mieniu wykorzystywanym w tej działalności. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę zysku brutto spowodowaną przerwą w prowadzonej działalności gospodarczej powstałą wskutek:

 • ognia,
 • wybuchu,
 • bezpośredniego uderzenia piorunu,
 • upadku pojazdu powietrznego bądź jakiejkolwiek jego części,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej oraz innymi objętymi umową ubezpieczenia.

Za opłatą dodatkowej składki powyższy zakres ryzyk może zostać rozszerzony o ryzyka żywiołów takich jak powódź, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawina, a także uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot oraz o następstwa szkód wodociągowych.

Grupowe ubezpieczenie na życie:

Grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie są najpowszechniejszą formą zabezpieczenia rodzin w przypadku śmierci , ale także wielu innych zdarzeń , które mogą nas spotkać . Za stosunkowo niewielką składkę potrącaną z pensji , a czasami współfinansowaną przez pracodawcę można uzyskać świadczenia znacznie przekraczające 100 tys zł . Katalog świadczeń jest bardzo szeroki , a każdy program jest konsultowany do potrzeb konkretnej grupy pracowników.

PBB

Arrow
Arrow
Slider