Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

pbb korzysci

Współpraca z Polskim Biurem Brokerskim przynosi Klientowi wymierne korzyści:

  • koszty administracyjne ubezpieczenia, zarówno po stronie Klienta, jak i towarzystw ubezpieczeniowych, ulegają redukcji - wynika to z wysokiej sprawności organizacyjnej PBB;
  • redukcja wysokości składki - PBB jako reprezentant blisko 500 firm korzysta z silniejszej pozycji negocjacyjnej wobec ubezpieczycieli;
  • dzięki naszym staraniom wypłaty odszkodowań są w pełni zgodne z postanowieniami zawartej umowy ubezpieczeniowej.
  • świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej jak i wiedzy związanej z zasadami działania prewencyjnego pracowników Klienta, oraz działaniami w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczeniowej.

 

PBB

Arrow
Arrow
Slider