Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

pbb referencje

Euro Bank S.A. wyraża swoje zadowolenie z przebiegu dotychczasowej współpracy z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. w zakresie obsługi flotowego programu ubezpieczeń komunikacyjnych, która trwa od 2003 roku.

Istotną dla nas kwestią jest profesjonalne i rzetelne przygotowywanie programów ubezpieczeniowych, sprawna pomoc przy likwidacji szkód oraz monitorowanie wdrożonej w życie umowy generalnej w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

W oparciu o dotychczasową satysfakcjonującą współpracę możemy stwierdzić, że Polskie Biuro Brokerskie jest firmą fachową o wysokiej skuteczności negocjacyjnej, której priorytetem jest dbałość o interesy Ubezpieczonego.

EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA

 

*

Jest mi niezwykle miło przedstawić opinię o współpracy pomiędzy Nissan Poland Ltd. a Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o.

Kontakty między naszymi firmami nawiązanie zostały w lutym br. i z biegiem czasu uległy znaczącej intensyfikacji i zacieśnieniu na wszystkich współpracujących szczeblach funkcyjnych, zarówno decyzyjnych jak i wykonawczych.

Wymiernym efektem współpracy stał się, realizowany z wielkim powodzeniem w sieci Dealerów od maja 1999r. ogólnopolski pakiet preferencyjnych ubezpieczeń komunikacyjnych największego krajowego towarzystwa – PZU. Sukcesu w upowszechnianiu wspomnianego pakietu należy upatrywać w jego wysokiej konkurencyjności w stosunku do innych oferowanych na rynku ubezpieczeń, wszechstronnej ochrony interesów ubezpieczonych pojazdów jak również w korzystnych warunkach współpracy zarówno dla sieci Dealerów, jak też Nissan Poland Ldt., przy znacznie zredukowanych formalnościach dla osób zajmujących się obsługą pakietów.

W trakcie trwającej współpracy, PBB cechowały wysoki profesjonalizm działania oraz wszechstronna znajomość zarówno rynku ubezpieczeń jak i potrzeb klientów, które uczyniły możliwym sukces dystrybucji pakietu ubezpieczeń.

Mam nadzieję na dalszy, korzystny dla obu firm rozwój współpracy,kreślimy się

NISSAN POLAND LTD

*

Polskie Towarzystwo Finansowe S.A. wyraża zadowolenie z przebiegu dotychczasowej współpracy z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o.

W ramach współpracy Brokerzy pracują przy konstruowaniu pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych dla naszych kredytobiorców, programów ubezpieczeniowych dla Spółki a także monitoringu likwidacji szkód.

Wszystkie powierzone zadania załatwiane są sprawnie, solidnie oraz przebiegają w dobrej atmosferze.

Specyfika działalności Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A. wymaga wnikliwego analizowania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Polskie Biuro Brokerskie Sp. z .o.o. zapewnia stałą analizę produktów na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, konsultacje w zakresie wyboru proponowanych pakietów i bieżące prowadzenie spraw z nimi związanych.

Z całą odpowiedzialnością możemy zarekomendować Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. wszystkim tym, którzy zainteresowani s a wszechstronną i skuteczną obsługą ubezpieczeń w swojej firmie.

POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SA

*

FRANC TEXTIL Sp. z o.o. współpracuje od stycznia 2002r. z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. we Wrocławiu w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej jak i również pomocy i monitorowaniu przebiegu likwidacji szkód.

PBB Sp. z o.o. realizując powierzone zadania wykazuj się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością, solidnością jak i również operatywnością w przygotowywaniu dokumentacji ubezpieczeniowej, prowadzeniu negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, a także pomocą przy wyborze ofert oraz przy likwidacji szkód.

Z całą odpowiedzialnością możemy zarekomendować Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. wszystkim tym, którzy zainteresowani są wszechstronną i skuteczną obsługą ubezpieczeń w swojej firmie.

FRANC TEXTIL SPÓŁKA Z O.O.

*

Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. od marca 2000r. współpracuje z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. we Wrocławiu w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej, jak również pomocy i monitorowania przebiegu likwidacji szkód.

PBB Sp. z o.o. ze znawstwem, wysokim profesjonalizmem, rzetelnością, solidnością jak również dużą operatywnością wykonuje zlecone zadania dotyczące sfery ubezpieczeniowej, pomocy przy wyborze ofert oraz likwidacji szkód.

Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, iż Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną i kompetentną, która dba o interes ubezpieczającego.

ZPEC ZGORZELEC

*

Uprzejmie informuje, że pozytywnie oceniam naszą współpracę, która istnieje od grudnia 1998 roku. Szczególnie cenię sobie Waszą pomoc z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Wasz profesjonalizm oraz solidność i rzetelność w dziedzinie ubezpieczeń zapewniły Szpitalowi solidną ochronę i bezpieczeństwo naszej działalności.

Tym bardziej wyrażam Wam słowa swojego podziękowania, że uwzględniliście moje wysokie wymagania.

Mając na względzie zadowolenie z Waszych usług, składam niniejszym ofertę na kontynuację – za Waszym pośrednictwem - posiadanego przez nas ubezpieczenia.

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

*

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie od 2004 roku powierzyła obsługę ubezpieczeniową Polskiemu Biurowi Brokerskiemu Sp. z o.o. mającemu swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Długosza 2-6.

PBB Sp. z o.o. wykonując swoje obowiązki brokera – doradcy ubezpieczeniowego wykazało się pełnym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem w czasie prac nad programem ubezpieczeniowym oraz przygotowaniem opisu do SIWZ. Szczególnie ważna jest też pomoc PBB przy likwidacji szkód, monitorowanie procedury likwidacyjnej do momentu wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W oparciu o dotychczasową współpracę i pozytywne doświadczenia z niej wynikające możemy stwierdzić, że Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną i możemy ją polecić innym podmiotom gospodarczym.

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

*

Firma AB BECHCICKI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od 2007 roku współpracuje z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych.

PBB Sp. z o.o. realizując swoje obowiązki wykazuje się profesjonalizmem i operatywnością w przygotowywaniu programów ubezpieczeniowych, prowadzeniu pertraktacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi jak i przy codziennej realizacji postawionych zadań.

AB BECHCICKI

*

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu od marca 2003 roku prowadzenie pełnej obsługi ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń, powierzyło firmie Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 2-6

PBB Sp. z o.o. realizując swoje obowiązki wykazuje się profesjonalizmem i operatywnością w przygotowywaniu programów ubezpieczeniowych, prowadzeniu pertraktacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi jak i przy codziennej realizacji postawionych zadań.

Szczególnie ważną dla nas sprawą jest pomoc przy likwidacji szkód. Dzięki zaangażowaniu specjalistów Polskiego Biura Brokerskiego uzyskaliśmy satysfakcjonujące odszkodowania, również w nietypowych, skomplikowanych sprawach.

W oparciu o dotychczasową bardzo satysfakcjonującą współpracę możemy stwierdzić, że Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną, fachową i skuteczną, której usługi możemy polecić innym podmiotom gospodarczym.

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL

*

W trakcie naszej współpracy PBB Sp. z o.o. przygotowało i wprowadziło w naszej firmie programy ubezpieczeniowe obejmujące kompleksową ochronę i obsługę ubezpieczeniową naszych klientów.

PBB Sp. z o.o. jest profesjonalną firmą brokerską potrafiącą rozwiązać każdy nietypowy problem ubezpieczeniowy łącznie z zastosowaniem ochrony ubezpieczeniowej ponad istniejące standardy.

TFL Sp. z o.o. wyraża chęć dalszej ścisłej współpracy z korzyścią dla klientów obsługiwanych przez Towarzystwo Finansowo – Leasingowe S.A.

TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE SA

*

Z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 2-6 współpracujemy od grudnia 2002 roku.

Reprezentuje ono nas przy zawieraniu wszystkich umów ubezpieczeń.

Opieka merytoryczna zapewnia nam maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki współpracy z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. uzyskaliśmy odszkodowania w wielu skomplikowanych sprawach.

Współpraca w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz przy niezwykle czasochłonnych i niełatwych ubezpieczeniach finansowych również przebiega bezproblemowo.

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o.

Uprawniają nas do wystawienia tej firmie wysokiej oceny fachowości, skuteczności w negocjacjach i polecenia jej usług innym podmiotom gospodarczym.

QUICK-MIX SP. Z O.O.

*

Z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 2-6 współpracujemy od grudnia 2004 roku.

Reprezentuje ono nas przy zawieraniu wszystkich umów ubezpieczeń.

Opieka merytoryczna zapewnia nam maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Szczególnie ważną dla nas sprawą jest sprawdzona już pomoc przy likwidacji szkód oraz monitorowanie wdrożonej w życie umowy dotyczącej samolikwidacji szkód komunikacyjnych.

Dzięki współpracy z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. uzyskaliśmy odszkodowania w wielu skomplikowanych sprawach.

Współpraca w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz przy niezwykle czasochłonnych i niełatwych ubezpieczeniach majątkowych również przebiega bezproblemowo.

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z Polskim Biurem Brokerskim Sp. z o.o. uprawniają nas do wystawienia tej firmie wysokiej oceny fachowości, skuteczności w negocjacjach i polecenia jej usług innym podmiotom gospodarczym.

POLBUS

*

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wołowie od roku 2002 prowadzenie obsługi ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych powierzyło firmie Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul Długosza 2-6.

PBB Sp. z o.o. realizujące swoje obowiązki wykazuje się profesjonalizmem i operatywnością w przygotowywaniu programów ubezpieczeniowych oraz prowadzeniu pertraktacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Szczególnie ważną dla nas sprawą jest pomoc przy likwidacji szkód oraz monitorowanie wdrożonej w życie umowy dotyczącej samolikwidacji szkód komunikacyjnych .

W oparciu o dotychczasowa bardzo satysfakcjonującą współpracę możemy stwierdzi, że Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. jest firmą wiarygodną, której priorytetem jest dbałość o interes Ubezpieczonego.

PKS WOŁÓW

Arrow
Arrow
Slider