Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych.

Z zachowaniem postanowień dotyczących ubezpieczenia OC ogólnego ubezpieczyciel w oparciu o warunki ubezpieczenia dodatkowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną członków zarządu spółek kapitałowych.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającemu w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej jest on zobowiązany w myśl kodeksu spółek handlowych do naprawienia szkody wyrządzonej spółce, akcjonariuszom, wspólnikom, osobom trzecim.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczającemu z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.

Dla pełnego bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spółek, absolutnie koniecznym jest zawarcie przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej takiego ubezpieczenia.

Co więcej należy przeanalizować czy nie rozszerzyć ubezpieczenia o innych członków kierownictwa, jak np. Głównego Księgowego.

PBB

Arrow
Arrow
Slider