Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (CARGO)

Ubezpieczenie cargo przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową i dokonujących na terenie RP lub w transporcie międzynarodowym przewozów ładunków( mienia) we własnym zakresie (tj. środkami transportu własnymi, wynajętymi, leasingowymi itp.) lub z wykorzystaniem zawodowych przewoźników.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przewożonego mienia( ładunku) od momentu opuszczenia przez nie miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas przejściowego składowania w czasie przewozu w magazynach przewoźnika lub spedytora. Mienie może też być ubezpieczone od szkód powstałych podczas załadunku, rozładunku i ekspozycji na wystawach i targach.Ubezpieczenie Cargo oznacza przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty ładunku podczas transportu na zakład ubezpieczeń w zamian za składkę ubezpieczeniową opłaconą przez przedsiębiorcę. Składka za ubezpieczenie jest niewysoka, liczona w promilach od wartości przewożonego ładunku.

Nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu towaru, nawet gdy jest on przewożony przez zawodowego przewoźnika, który posiada ubezpieczenie swojej działalności. Nie każdy przewoźnik jest bowiem w stanie zrekompensować w całości ewentualną szkodę, jak również nie w każdym przypadku przewoźnik, któremu ładunek został powierzony będzie ponosił odpowiedzialność za powstałą szkodę. Wynika to z przepisów regulujących zasady odpowiedzialności przewoźników. Ponadto likwidacja szkody z ubezpieczenia cargo odbywa się znacznie szybciej niż dochodzenie od przewoźnika roszczeń o zrekompensowanie strat.

PBB

Arrow
Arrow
Slider