Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne,
 • oszklenia ścienne i dachowe,
 • płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad sklepowych oraz gablot reklamowych,
 • szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin,
 • tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp.,
 • neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
 • witraże,
 • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
 • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych  przedmiotów.


Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o koszty związane z:

 • ustawieniem rusztowań lub użyciem dźwigu - w celu dokonania wymiany lub naprawy ubezpieczonych przedmiotów,
 • wykonaniem napisów reklamowych i informacyjnych znajdujących się na ubezpieczonych przedmiotach,
 • transportem koniecznym dla naprawienia szkody,
 • pokryciem oszkleń folią antywłamaniową i inną,
 • wykonaniem usług ekspresowych.

PBB

Arrow
Arrow
Slider