Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie majątku Przedsiębiorstwa na bazie ryzyk wszystkich.

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju mienie ruchome i nieruchome z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w polisie, znajdujące się w lokalizacjach wyspecyfikowanych przez Ubezpieczającego i stanowiące jego własność bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

Ubezpieczeniem objęte jest każde ryzyko, które nie zostało wyraźnie wyłączone. Ubezpieczenie ma formę modyfikowalną która pozwala dopasować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta.

Bardzo istotną cechą jest zdecydowanie większy zakres pokrycia ochroną ubezpieczeniową mienia Ubezpieczającego, a co za tym idzie – mniejsza możliwość takiego postępowania towarzystwa ubezpieczeniowego, które zaowocować mogłoby odmową wypłaty odszkodowania lub jego znacznego zredukowania.

PBB

Arrow
Arrow
Slider