Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (FLEXA + EC) EST.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, pozostające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przy  uwzględnieniu  rodzaju prowadzonej przez  Państwa  firmę  działalności i posiadanego mienia oraz  Państwa  potrzeb,  mogą być ubezpieczone:

  • budynki i budowle
  • instalacje i urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia produkcyjne, urządzenia magazynów i innych pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
  • towary, surowce materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, opakowania
  • gotówka, papiery wartościowe i inne walory
  • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi
  • mienie osobiste pracowników niezbędne do wykonywania pracy, które zwyczajowo lub na żądanie pracodawcy przechowywane jest w miejscu pracy
  • nakłady adaptacyjne poniesione przez ubezpieczającego na dostosowanie wynajmowanych przez niego pomieszczeń lub budynków do rodzaju prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie może być zawarte w zakresie:

  • podstawowym - obejmującym odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami
  • rozszerzonym - o inne żywioły takie jak powódź, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawinę a także uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot oraz następstwa szkód wodociągowych,  akty  terroryzmu.

 

PBB

Arrow
Arrow
Slider