Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

pbb kultura pracy

Pracownicy naszego biura są do dyspozycji Klientów przez 24 godziny na dobę,  służąc swoją pomocą oraz wiedzą zdobytą przez lata praktyki.

Dodatkowo, w towarzystwie, którego oferta zostanie zaakceptowana  przez Państwa, zostanie na nasz wniosek wyznaczona osoba będąca opiekunem umów ubezpieczenia zawartych z Państwa Firmą.

Ma to na celu spowodowanie, aby likwidacja szkód rozpoczęła się w jak najkrótszym czasie i aby fakt jej zaistnienia nie spowodował przestojów w pracy, co poza odpowiedzialnością cywilną z tytułu nienależytego wywiązania się ze zobowiązania może spowodować wymierne straty finansowe.

Misją naszej firmy jest oferowanie naszym klientom innowacyjnych i zintegrowanych usług, związanych z likwidacją szkód ubezpieczeniowych.

To co staramy się osiągnąć, to dać odczuć naszym klientom, iż Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. świadczy usługi w sposób oczekiwany przez klienta.

Naszym celem jest szybkie dostarczanie informacji o rozmiarach szkody oraz efektywna ocena roszczeń Ubezpieczonego.

Naszym atutem jest szybka reakcja na otrzymane zlecenie.Staramy się, aby we wzajemnych relacjach przy procesie likwidacji szkód, pomiędzy Klientem – Ubezpieczającym, a ubezpieczycielem można było wprowadzić w życie następujące procedury:

1.  Procedura uproszczona, która ma zastosowanie w przypadku szkód o niewielkim rozmiarze często powtarzających się lub też szkód o bezspornym charakterze roszczenia. Inspekcja miejsca szkody w takim przypadku jest nie zawsze wymagana. Metoda ta polega na sporządzeniu skróconego raportu i pozwala na minimalizację czasu likwidacji.

2.  Procedura rozszerzona, która  ma zastosowanie szczególnie w przypadku szkód skomplikowanych i / lub szkód o wysokiej wartości.

Forma ta polega na zastosowaniu wszystkich czynności niezbędnych do specjalistycznego zbadania sprawy, sporządzenia szczegółowego raportu z włączeniem dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawców.

PBB

Arrow
Arrow
Slider