Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

biuro brokerskie filozofia pracy

Obsługa Przedsiębiorstwa przez Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. nie ogranicza się do skojarzenia Firmy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

W zależności od zakresu ustalonego w umowie brokerskiej, oferujemy następujące usługi zarządzania ryzykiem (Risk Management ):

OPRACOWANIE I WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO:

 • wszechstronna analiza istniejącego programu ubezpieczeń.-  identyfikacja  i ocena  ryzyk i  zagrożeń  wynikających  ze statutowej działalności Klienta.
 • minimalizacja ryzyka - rekomendacje dotyczące poprawy zabezpieczeń.
 • propozycja optymalnych rozwiązań programu ubezpieczeniowego.
 • analiza ofert towarzystw ubezpieczeniowych, rekomendacja najlepszych propozycji.
 • wdrożenie programu ubezpieczeniowego.

CONTROLLING REALIZACJI PROGRAMU:

 • nadzór nad programem ubezpieczeniowym.
 • sporządzanie raportów dotyczących realizacji programu ubezpieczeniowego.
 • informowanie o nowych produktach ubezpieczeniowych
 • dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb klienta.
 

KOMPLEKSOWĄ LIKWIDACJĘ SZKÓD:

 • opracowywanie i wdrażanie procedur likwidacji szkód.
 • szkolenie pracowników w zakresie postępowania w wypadku szkody.
 • merytoryczna ocena raportów szkodowych.
 • negocjacje terminów i wysokości wypłat odszkodowań.
 • prowadzenie statystyk szkodowych.


Nasza rola w procesie likwidacji szkód zaczyna się praktycznie w chwili nawiązania współpracy z Klientem i opracowywania programu ubezpieczeniowego.

Musi być on oparty na analizie ryzyk mogących być zagrożeniem dla Firmy i powinien on dotyczyć również całego procesu przygotowania pracowników Firmy do takiego postępowania, aby nie tylko nie dopuścić do zwiększenia prawdopodobieństwa zaistnienia szkody, ale aby ze wszech miar dążyć do zredukowania skutków powstania szkody do minimum z jednoczesnym zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem skutków zdarzenia szkodowego.

Jak już wspominaliśmy, w każdej organizacji czy też Firmie opracowany i wdrożony do realizacji program podjęcia ryzyka musi być stale kontrolowany pod względem efektywności i bezpieczeństwa.

Co jakiś czas musi być także dokonywana ponowna, całościowa analiza problemu ryzyka. Ma to głównie na celu wychwycenie czynników, których charakter zmienił się w znaczący sposób od ostatnio przeprowadzanego badania.

To z kolei powinno doprowadzić do naniesienia niezbędnych korekt w opracowanym już programie.

Istnieje więc tutaj pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne.Bez względu jednak na to, na którym etapie zarządzania ryzykiem znajduje się aktualnie organizacja obowiązkowe jest utrzymywanie stałej korelacji pomiędzy celami stawianymi przed zarządzaniem ryzykiem, a strategicznymi celami przyjętymi dla całej organizacji.

 

PBB

Arrow
Arrow
Slider